16-03-21 | Railforum | TransiRede 2021

Aangemaakt door: Railforum

Precies een half jaar voor de troonrede verkennen we de onvoorspelbaar lijkende toekomst van onze sector. We inspireren elkaar met vergezichten en wisselen standpunten uit tijdens debatrondes. Dit jaar staat de derde TransiRede in het teken van het Europees jaar van het spoor met vijf boeiende thema’s.

Toekomstbeelden
Netwerkbijeenkomst
Online

30-03-21 | RailTech Europe 2021 // Live

Aangemaakt door: ProMedia Group
CybersecurityDigitaliseringDuurzaamheidERTMSInnovatieNetwerkenOntwikkeling
BeursCongresNetwerkbijeenkomst
Digitaal

13-04-21 | Railforum | Politiek debat online

Aangemaakt door: Railforum
Save the date!
Politiek
Themabijeenkomst
Online

15-04-21 | Spoorcongres Talkshows 2021

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands

Spoorcongres Talkshows 2021 staan in het teken van het thema: “Staan alle seinen wel op groen?”.

 

Diverse relevante vragen zullen beantwoord worden tijdens een drietal luchtige talkshows. Telkens vanuit een andere perspectief. Zo schuiven beleidsmakers aan tafel, maar ook spoorvervoerders, operators, logistieke dienstverleners en verladers. De talkshows staan onder leiding van presentator Wietze Smid.

 

De datum en het tijdstip van de talkshows zijn als volgt:

 

Talkshow 1: woensdag 15 april, 11:00-12:00 uur
Green Deal en het imago van spoorgoederenvervoer

 

Talkshow 2:woensdag 15 april, 14:00-15:00 uur
Barrières en kansen van het spoor. Wie wint?

 

Talkshow 3: woensdag 15 april, 16:00-17:00 uur
De wereld van spoorgoederenvervoer in 2035

DuurzaamheidEuropaInnovatieLogistiekOntwikkelingPolitiekSpoorgoederenvervoerToekomstbeelden
Talkshow
Online

20-04-21 | Railforum | Meetup | Successen voor behoud van tevreden reizigers

Aangemaakt door: Railforum

Als corona maatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn, willen we graag dat onze reizigers zich bij ons weer veilig en comfortabel voelen. Op diverse plaatsen testen we hoe we het gevoel van drukte kunnen verminderen en de beleving van hygiëne kunnen vergroten. We zien proeven met drukte-indicatoren, stickers, speciale anti bacteriële folie e.d.

Vakcollega’s delen op 20 april hun kennis, successen en ervaringen. In deelsessies praten we door over hoe we beter kunnen samenwerken om onze reizigers, ook na Covid, een comfortabele reis te bieden.

Meetup
Online

21-04-21 | Railforum | Meetup Standaardisatie | Belangrijkste ontwikkelingen en twee cases

Aangemaakt door: Railforum

Internationale standaarden en normen hebben steeds meer invloed op ons werk in de railsector. Vaak zijn ze nuttig en nodig, maar soms maken ze ons werk bijna onmogelijk of onnodig duur. Het is daarom van groot belang dat we, gezamenlijk vanuit Nederland, zicht er op hebben en invloed uitoefenen op nieuw te formuleren standaarden of normen. Dit kan via bestaande normcommissies en door actief met elkaar kennis en ervaringen te delen.

Op 21 april behandelen we twee concrete cases, over depotvoeding en treinmodernisering en de Europese brandveiligheidseisen. Hiermee willen we laten zien hoe groot onze gezamenlijke belangen zijn en dat invloed nemen loont.

Standaardisatie
Meetup
Online

22-04-21 | Railforum | When Science Meets Practice | Zo kiest men in Europa vaker de trein!

Aangemaakt door: Railforum

Samen met wetenschappers organiseert Railforum regelmatig een ‘When Science Meets Practice’. Hier wisselen studenten, wetenschappers en professionals uit de sector hun kennis en ervaringen uit. Hiermee willen we elkaar inspireren met nieuwe inzichten, betere oplossingen voor de praktijk vinden of nieuwe onderzoeksvragen benoemen. Op 22 april wisselen we online kennis en ervaringen uit over hoe we het ontwerp en de dienstverlening van Europese treindiensten beter kunnen vormgeven. Aanleiding voor dit thema is enerzijds beide afstudeerstudies, anderzijds het ‘European Year of Rail’.

Meld je aan als je hier kennis en ervaringen over wilt delen!

EuropaToekomstbeelden
Online

03-06-21 | Railforum | Ledenvergadering

Aangemaakt door: Railforum
Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.
Ledenvergadering
Besloten ledenvergadering
DigitaalHuizen

06-10-21 | Railforum | Online event over standaardisatie

Aangemaakt door: Railforum

Save the date!

Standaardisatie
Online

08-10-21 | Railforum |Congres PDOVS over duurzame innovaties

Aangemaakt door: Railforum

Het jaarlijkse congres van het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS) gaat in 2021 over innovaties.

Programma volgt deze zomer.

Duurzaamheid
Congres
Online