18-02-20 | NVBS | ERTMS en beveiliging

Aangemaakt door: NVBS

De spoorwegbeveiliging is in een nieuwe fase terecht gekomen, waarbij de seinen langs het spoor langzaam maar zeker plaatsmaken voor cabinesignalering op basis van ICT. Arco Sierts houdt een kritische beschouwing over de huidige stand van zaken rond ERTMS, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de praktische en menselijke knelpunten waar men bij grote veranderingen onvermijdelijk tegenaan loopt. Presentatie bij de NVBS in Hilversum.

ERTMSSpoorwegbeveiliging
Presentatie
Hilversum

20-02-20 | Jonge Veranderaars l Expeditie Innovatie

Aangemaakt door: Jonge Veranderaars

Durven, delen, netwerken, proberen, falen en slagen. Tja.. de weg naar innovatie is niet gemakkelijk. Ga jij mee op reis door het leven van een innovator? Tijdens ‘Expeditie Innovatie’ hoor je inspirerende verhalen, leer je van anderen en experimenteer je zelf! Van succes -en faalverhalen in en buiten de mobiliteitsbranche tot een workshop service design of zakelijk tekenen.

Innoveren doe je niet alleen, daarom gaan we de expeditie aan met verschillende generaties. Leden van Railforum zijn daarom ook van harte welkom bij dit event.

Innovatie
CongresNetwerkbijeenkomstWorkshopYoung Professionals
Utrecht

24-02-20 | NVBS | Bovenleiding in Nederland 1924-1966, deel 2

Aangemaakt door: NVBS

In het tweede deel van deze presentatie door Jan Tromp wordt onder andere de opbouw van het net in het begin van de jaren vijftig naar het noorden, oosten en zuiden behandeld. Presentatie bij de NVBS in Den Haag.

ElektrificatieHistorie
Presentatie
Den Haag

04-03-20 | NVBS | Van sneue lijntjes en verdachte dijkjes

Aangemaakt door: NVBS

Victor Lansink en Michiel ten Broek vertellen over hun speurtochten naar verdwenen maar nog wel vindbare spoorlijnen. Presentatie bij de NVBS in Arnhem.

Historie
Presentatie
Arnhem

05-03-20 | Railforum | We need trust | workshop ‘Contractmanagement op basis van vertrouwen’

Aangemaakt door: Railforum

Welke factoren van vertrouwen beïnvloeden het effect in de relatie tussen organisaties in een gereguleerde inkoopomgeving zoals die van ProRail?

Alf Smolders presenteert de nieuwe inzichten die zijn onderzoek oplevert, maar om ze toe te kunnen passen, werkt zelf ervaren het beste. Vandaar dat we deze middag vooral daaraan besteden. Je ervaart het verschil tussen relationele en contractuele sturing op contractmanagement en denkt samen na over de vraag hoe het anders kan.

Governance
NetwerkbijeenkomstWorkshop
Utrecht

10-03-20 | SpoorPro Seminar: Omvorming ProRail tot zbo

Aangemaakt door: ProMedia Group

Spoorbeheerder ProRail wordt omgevormd van een privaat bedrijf naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het kabinet stuurt in het najaar van 2019 het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2021 in werking treedt. ProRail valt dan 2021 onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tijdens het SpoorPro Seminar omvorming ProRail tot zbo, dat plaatsvindt op dinsdag 10 maart 2020 in Amersfoort, gaan diverse deskundigen in op de juridische implicaties van de omvorming van ProRail tot zbo. Het ‘SpoorPro Seminar Omvorming ProRail tot zbo’ is een samenwerking tussen vakblad SpoorPro en advocatenkantoor LegalRail.

KennisLight RailNetwerkbijeenkomstNetwerkenOntwikkelingOverigPolitiekSpoorwegwetStedelijke Rail
MasterclassSeminarSymposiumThemabijeenkomst
Amersfoort

16-03-20 | NVBS | De Betuweroute

Aangemaakt door: NVBS

De meest bekende en veel besproken spoorlijn in Nederland is ongetwijfeld de Betuweroute, de goederenspoorlijn van de haven van Rotterdam naar de Duitse grens. Gerrit Nieuwenhuis zal de geschiedenis van de lijn toelichten en tonen wat er zoal op de Betuweroute te zien is. Presentatie bij de NVBS in Amsterdam.

HistorieSpoorgoederenvervoer
Presentatie
Amsterdam

17-03-20 | Railforum | TransiRede

Aangemaakt door: Railforum

Mobiliteit in het nieuwe Nederland

Op 17 maart 2020 organiseert Railforum voor de derde keer de TransiRede. Precies een half jaar voor de troonrede. Tijdens deze interactieve bijeenkomst verkennen we de onvoorspelbaar lijkende toekomst van onze spoorsector. We inspireren elkaar met vergezichten en wisselen standpunten uit tijdens de debatrondes. Het thema van deze TransiRede is  mobiliteit in ´het nieuwe Nederland´.

Er zijn diverse redenen om met elkaar een ‘nieuw Nederland´ te ontwerpen. De klimaatveranderingen bedreigen een groot deel van de volgebouwde Randstad. Daarnaast zijn de woningbouwopgaven groot en lopen diverse infrastructuren zoals luchtvaart, elektriciteitsnet, wegen en spoorwegen tegen fysieke grenzen aan. Qua omgevingshinder zoals uitstoot, geluid en trillingen gaan we al over grenzen heen. Hoe zien we het nieuwe Nederland voor ons?  Welke rol zien we voor landbouw en logistiek? Waar bouwen we onze huizen en pakhuizen? En wat vraagt dat van het openbaar vervoer, de diverse railnetwerken en knooppunten? Geen discussie is zo actueel voor onze sector als deze. Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat we andere keuzes moeten maken. Ook om de uitdagingen qua groei en milieu nog enigszins het hoofd te kunnen bieden. Dit geeft ons een interessante mix van opgaven waarover de sprekers en gasten elkaar inspireren tot aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s en de troonrede 2020!

GovernanceInnovatieStedelijke RailToekomstbeelden
NetwerkbijeenkomstThemabijeenkomst
Den Haag

26-03-20 | JV | Werkbezoek en netwerkborrel

Aangemaakt door: Jonge Veranderaars

Excursie en netwerkborrel. Nadere info volgt z.s.m.

Netwerkbijeenkomst
ExcursieNetwerkbijeenkomst
Nieuwegein

30-03-20 | NVBS | 30.000 kilometer HSL in China

Aangemaakt door: NVBS

Hans van Lith vertelt over de ontwikkelingen van het hogesnelheidsnet in China en over de ervaringen voor en tijdens de reis. Presentatie bij de NVBS in Den Haag.

ChinaHogesnelheidstreinen
Presentatie
Den Haag