14-11-19 | De spoorwegen in Indonesië in 1980

Aangemaakt door: NVBS

De geschiedenis van de Indonesische spoorwegen is onlosmakelijk verbonden met Nederland. Presentatie door Bert van der Kruk bij de NVBS-afdeling Rotterdam. Toegang 4 euro, niet-leden 5 euro.

Historie
Presentatie
Rotterdam

20-11-19 | Spoorcafé – Rail Cargo

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands

SAVE THE DATE!

Voor iedere bijeenkomst van het Spoorcafé wordt een gastspreker uitgenodigd die een actueel thema toelicht. Een veelvuldig terugkerend thema tijdens het Spoorcafé is welke mogelijkheden het spoorgoederenvervoer biedt voor de logistieke keten. Dit thema wordt telkens vanuit een ander perspectief belicht en richt zich op verschillende vervoersstromen.

Meer info treft u aan op de website van het voorlichtingsbureau Rail Cargo.

LogistiekSpoorgoederenvervoer
NetwerkbijeenkomstSeminar
Nog nader te bepalen

20-11-19 | Railforum | Symposium duurzamer ov en spoor, het volgende station!

Aangemaakt door: Railforum

Dit symposium gaat over de acties die in de openbaar vervoer en spoorsector nodig zijn om de uitstoot van CO2 terug te brengen naar nul. We bespreken de resultaten die al zijn gerealiseerd en kijken verder vooruit. Wat zijn de nieuwe uitdagingen en hoe en waar kunnen we de grootste slagen maken?

 

Duurzaamheid
Symposium
Driebergen

20-11-19 | Bovenleiding in Nederland

Aangemaakt door: NVBS

Van puddingen, portalen en perikelen. Presentatie over de elektrificatie van het Nederlandse spoorwegnet vanaf 1924. Bijeenkomst van de NVBS-afdeling Rijnland in Voorschoten, ook toegankelijk voor niet-leden (toegang 3,50).

Elektrificatie
Presentatie
Voorschoten

27-11-19 | Railforum | Symposium De toekomst van onze treinbeveiliging

Aangemaakt door: Railforum

Dit symposium gaat over de principes van treinbeveiliging, de functies en functievervullers. Daarnaast kijken we naar nieuwe ontwikkelingen zoals ERTMS, cybersecurity en Europese wet- en regelgeving. Ook voeren we de discussie of er acceptabele risico’s te benoemen zijn. Lieuwe Zigterman neemt na 41 jaar afscheid en geeft ons graag nog wat handreikingen mee.

Veiligheid
Symposium
Amersfoort

28-11-19 | Jonge Veranderaars l OV Diner – De visionairs aan het woord

Aangemaakt door: Jonge Veranderaars
NetwerkbijeenkomstPresentatieSeminarSymposiumYoung Professionals
Utrecht

03-12-19 | Railforum | Effecten rolverdelingen op test- en proefbedrijf (Kenniskring Systeemintegratie)

Aangemaakt door: Railforum

Deze workshop gaat over hoe we tot effectieve invulling van test- en proefbedrijf kunnen komen. We horen van drie railprojecten de ervaringen tijdens de test- en proefbedrijven. Daarbij letten we vooral op de verschillen in rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In Delft, Amsterdam en Utrecht liggen de verschillende verantwoordelijkheden immers bij andere partijen. We zoeken met behulp van casussen naar de ideale mix van verantwoordelijkheden bij de diverse partijen. Doel is om tot betere systeemintegratie te komen.

Systeemintegratie
NetwerkbijeenkomstWorkshop
Utrecht

04-12-19 | Railforum | Scenarioverkenning toekomst van opstelterreinen

Aangemaakt door: Railforum

Tijdens deze scenarioverkenning kijken we naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor opstel- en behandelruimte voor het groeiend aantal railvoertuigen (treinen, locomotieven, wagons, metro’s en trams). De ruimte in Nederland, en dan met name in stedelijk gebied, wordt steeds schaarser. Daarnaast worden de milieu eisen voor geluid, trillingen en fijnstof steeds strenger. De ruimte om railvoertuigen in de centra van steden op te stellen en te servicen staat dus onder druk, terwijl de behoefte aan extra ruimte toeneemt. Gelukkig bieden innovaties in techniek, processen en besturing alternatieven. Deze verkennen we met elkaar om te komen tot een nieuwe toekomst voor opstellocaties die de groei faciliteren, minder ruimte vragen, minder hinder geven en de kosten verlagen. Als jij hierover creatief en met open geest wilt meedenken zien we je graag!

Materieelonderhoud
Presentatie
Utrecht

04-12-19 | Nauwkeurige dienstregelingen

Aangemaakt door: NVBS

Eerst een 10-minutendienstregeling, nu plannen in tienden van minuten. Vanaf december 2019 gaan NS en ProRail, na een aantal jaren van voorbereiding, de dienstregeling plannen in tienden van minuten in plaats van in hele minuten. Wilmet van Dijk en een collega, van de afdeling Innovatie bij NS, die met anderen en ProRail hierbij betrokken waren, leggen de grote lijnen en de details hiervan uit.

Bijeenkomst van de NVBS-afdeling Oost in Arnhem. Toegang 2,50, ook voor niet-leden.

Dienstregelingen
Presentatie
Arnhem