20-11-18 | Railforum Systeemintegratie, testen en proefbedrijf

Aangemaakt door: Railforum

Doel van deze kenniskring is het delen, vergroten en borgen van kennis over systeemintegratie binnen onze sector. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten van de Kenniskring Systeemintegratie is met succes gewerkt aan een gemeenschappelijk model, het uitgewerkte ‘Spoorketen Diensten Model’. Het uiteindelijke doel van deze sessie is waarmaken wat we met elkaar beloven!

Systeemintegratie
Seminar
Amersfoort

27-11-18 | Van sneue lijntjes en verdachte dijkjes

Aangemaakt door: NVBS

Presentatie door Victor Lansink en Michiel ten Broek
Een opgeheven spoorlijn kan al jaren geleden opgebroken zijn, maar nooit verdwijnt hij helemaal uit het landschap. Onder dat motto belichten Michiel ten Broek en Victor Lansink, auteurs van de ‘Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen’ en makers van de website ‘Railtrash’ (www.railtrash.net), een aantal bekende en minder bekende binnen- en buitenlandse voormalige spoorlijnen. Wat is hiervan in het landschap nog te vinden? De NVBS-afdeling Noord-Holland Noord komt bijeen bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, Van Dedemstraat 8 (Transferium) te Hoorn. Dit is tegenover het NS-station, aan de andere kant van het spoor. De avond begint om 20.00 uur. Bijdrage in de kosten is € 2,00. Ook niet-leden van de NVBS zijn van harte welkom.

HistorieReisbeleving
Presentatie
Hoorn

29-11-18 | Railforum Customer Experience Event

Aangemaakt door: Railforum

Wat nou als je reizigers als je vrienden behandelt? Deze vraag houdt ons bezig, want het bereiken van een optimale klantbeleving is makkelijker gezegd dan gedaan. Verbetering van de klantrelatie gaat niet alleen over het verbeteren van de (veelal digitale) processen, maar ook over het creëren van een echte relatie met de klant. Raymond Klompsma is CEO & co-founder van srprs.me en vertelt op 29 november wat er gebeurt als je deze strategie toepast: je klanten als je vrienden behandelen. Customer Experience gaat over wat je wilt uitdragen als bedrijf, over je merk, je strategie en van daaruit maak je keuzes. Hans Martens, manager Customer Insight, vertelt hoe Schiphol merkbeloften vertaalt naar Customer Experience. Jeroen van Son (Fleetshield) laat ons samen met specialist gedragsverandering Kirsten Ruitenburg zien hoe je gedrag en beleving kunt beïnvloeden door onder andere visuals en kleur.

InnovatieReisbeleving
NetwerkbijeenkomstSeminar
Den Haag

29-11-18 | Spoorcafé Rail Cargo

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands

Tijdens het Spoorcafé op 29 november staat het spoorgoederenvervoer van en naar Polen centraal. Dit thema zal worden belicht vanuit economisch en operationeel perspectief.

LogistiekPolenSpoorgoederenvervoer
Netwerkbijeenkomst
Rotterdam

30-11-18 | Railforum Modernisering spoorwegregelgeving

Aangemaakt door: Railforum

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseren wij de tweede sectorbrede bijeenkomst over de modernisering van de spoorwegregelgeving. In 2017 is een start gemaakt met het meer toekomstvast maken van de spoorwegregelgeving, zonder de werking van het spoorse systeem ingrijpend te wijzigen. Sindsdien is door het ministerie van IenW gewerkt aan de vormgeving van de nieuwe Spoorwegwet. De uitgangspunten voor de nieuwe regelgeving zijn verder uitgewerkt. Graag nemen wij je op 30 november mee in de stand van zaken van de modernisering, praten we je bij over de thema’s ‘spoorse indeling’, ‘veiligheid’ en ‘meldingen van incidenten’ en gaan we daarover met elkaar in gesprek.

Governance
Seminar
Utrecht

04-12-18 | Railforum Scenarioverkenning emplacement van de Toekomst

Aangemaakt door: Railforum

De grote spooremplacementen in stedelijk gebied nemen veel ruimte in beslag. Mede door de komst van extra materieel komt er steeds meer druk op de emplacementen. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen zoals automatisch rijden, vraaggestuurd spoorvervoer, veiligheid en nieuwe overkappingsmethoden. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om de ruimte rond stations beter te benutten. Op 4 december wisselen we de ontwikkelingen uit en verkennen we toekomstige scenario’s voor deze emplacementen. We kijken 25 jaar vooruit en vertalen dat terug naar mogelijke oplossingen voor de korte termijn.

Toekomstbeelden
Seminar
Utrecht

06-12-18 | Inspelen op klantbeleving: hoe ontwerpen we wat reizigers echt willen

Aangemaakt door: VHS | Railprofessionals

Mensen nemen de meeste beslissingen vaak onbewust. Dat geldt ook voor de reizigers van NS, dus dook NS in het onderbewustzijn van de reiziger. Wat ervaren en willen reizigers nu echt? Dat leidde tot verrassende inzichten, want naast een gevoel van controle en waardering wil de reiziger nog iets, en dat iets is doorslaggevend voor het succes van NS. Nieuwsgierig wat dat iets is? Kom dan naar deze lezing van Mark van Hagen, Customer Experience Consultant bij NS. U hoort dan ook hoe NS deze inzichten vertaalt naar werkbare innovaties. Innovaties die reizigers niet alleen op 1, 2 en 3 zetten, maar de reiziger vooral ook blij maakt.

InnovatieReisbeleving
Netwerkbijeenkomst
Utrecht

11-12-18 | Railforum Ledenvergadering en diner

Aangemaakt door: Railforum

Met de inbreng van veel actieve leden leggen we een ambitieus jaarplan 2019-2020 voor. Aansluitend is het ledendiner, waarbij je met diverse politici aan tafel zit. Zij hebben veel vragen over hoe de organisaties in de ov-sector gezamenlijk aan de groeiende vraag naar betrouwbaar en duurzaam vervoer kunnen voldoen. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe we samen de innovaties in onze sector kunnen versnellen.

Besloten ledenvergadering
Den Haag

12-12-18 | Modern materieel bij NS

Aangemaakt door: NVBS

Presentatie door Esther Tollner
Esther Tollner is als onafhankelijk consultant bij veel projecten betrokken. De overeenkomsten en vooral de verschillen tussen de diverse typen van Bombardier/Siemens, Stadler en CAF komen vanavond aan de orde. De ICNG, de eerste trein van NS die 200 kilometer per uur moet kunnen rijden op de HSL, zullen we ook even zien. De presentatie bij de NVBS-afdeling Arnhem vindt plaats in ontspanningsgebouw ‘De Uithoek’, in de noordwestelijke hoek van het emplacement Arnhem Berg, een kwartier lopen vanaf het station. Het adres voor navigatie­systemen is Noordelijke Parallelweg 150 (of 128) te Arnhem. De presentatie begint om 20.00 uur en is rond 22.30 uur afgelopen. De zaal is geopend om 19.00 uur. Toegang € 2,50. Ook niet-leden van de NVBS zijn van harte welkom.

MaterieelonderhoudOntwikkeling
Presentatie
Arnhem

13-12-18 | Algemene Leden Vergadering Holland Rail Industry

Aangemaakt door: Holland Rail Industry

Op donderdag 13 december 2018 zal de Algemene Leden Vergadering van Holland Rail Industry plaatsvinden bij Daka Kabel B.V. te Delft. Dit is een besloten vergadering voor HRI-leden.

Overig
Besloten ledenvergadering
Delft