26-01-22 | Railforum | Dag van de Light Rail 2022

Aangemaakt door: Railforum

De negende editie van de Dag van de Light Rail vindt online plaats, in het laatste kwartaal van het European Year of Rail.

Hoogste tijd voor een update van light railprojecten en Bus Rapid Transit in Nederland.

Light Rail
Meetup
Online

07-02-22 | Railforum | Online Kick Off | Kenniskring Internationaal Railvervoer

Aangemaakt door: Railforum

Diverse mensen vanuit vele organisaties werken aan beter internationaal railvervoer. De vraag is alleen of men van elkaars acties op de hoogte is en men elkaar daarbij voldoende versterkt. Railforum verbindt deze mensen graag op hun kennis, ervaringen, ambities en doelen en start daarom met een nieuwe Kenniskring Internationaal Railvervoer (KKIR) onder leiding van bestuurslid Bas Bakker.

Internationaal reizenToekomstbeelden
Meetup
Online

10-02-22 | Railforum | Meetup | Spoortrillingen, meer innoveren en aandacht voor beleving

Aangemaakt door: Railforum

Graag praten we je bij over de stand van zaken. Komend voorjaar dient ProRail de laatste subsidieaanvraag in bij het ministerie, dus hoogste tijd om te inventariseren of we nog nieuwe innovatiekansen zien bij heavy en light rail. Deze middag willen wij ook stilstaan bij de beleving van spoortrillingen.

 

Geluid en trillingenStedelijke Rail
Meetup
Online

14-02-22 | Railforum | Valentijnsontbijt | We ♥ Dutch Rail Design 2022

Aangemaakt door: Railforum

Jaarlijks brengen we rond Valentijnsdag een positieve, passievolle ode aan het spoorvervoer. Deze keer doen we dit online, op afstand, maar wel met grote verbondenheid in de liefde voor ons werk.

NetwerkbijeenkomstNetwerken
Meetup
Online

17-02-22 | Rail Cargo | Spoorcafé

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands

Digitalisering

Digitalisering
NetwerkbijeenkomstPresentatie
Rotterdam

14-03-22 | Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur BOEI

Aangemaakt door: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

Cursus: Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur BOEI
Organisatie: NVDO en Hogeschool Utrecht
Datum: Startdatum 14 maart 2022
Locatie: Divers; centraal, midden Nederland

Gebreken aan gebouwgebonden assets en/of infrastructurele werken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestaties.

Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van assets worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.

Doel
De Inspecteur
Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektrotechnische  installaties, Infrastructurele Werken of Transport uitvoeren conform de NEN 2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

De Adviseur
Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies.

Examen
Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt.

Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit:

– Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten

– Opstellen van rapportage

– Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage

Het examen voor adviseur bestaat uit

– Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s

– Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage

Kwaliteit
NVDO, Hogeschool Utrecht en uitvoerend partner Helix garanderen een hoog niveau van opleiden met een erkend niveau van examinering door Hobéon. Door Hobéon kunnen erkende diploma’s en/of certificaten verstrekt worden aan deelnemers die met goed gevolg het examen hebben afgelegd. Daarmee wordt voldaan aan betreffende vakinhoudelijke certificatie-eisen voor persoonscertificatie. De door NVDO en Hogeschool Utrecht gecertificeerden krijgen hiermee toegang tot het Sertum-register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI. 

Ook Belangrijk
Er worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers.

Een succesvolle cursist heeft een MBO+/HBO-opleiding binnen eigen specialisatie afgerond en bezit tevens over meerjarige relevante ervaring. De opleiding kent een hoog praktijkgehalte, afgewisseld met theorie.

De Maatlat Onderhoudskundigen en de NEN2767 zijn leidend voor de kwaliteit van opleiden en het niveau van inspecteren. De Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Het vastgoed omvat gebouwen, de gebouwde omgeving, gebouwgebonden installaties, terreinen en inrichtingen, infrastructurele werken en kunstwerken. NEN 2767 is de norm voor conditiemeting en het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

Nodig bij deelname:

15-03-22 | Railforum | TransiRede 2022 | Brede welvaart vraagt bredere kijk dan openbaar vervoer

Aangemaakt door: Railforum

Precies een half jaar voor de troonrede verkennen we de onvoorspelbaar lijkende toekomst van onze sector. Dit jaar staat de vierde editie van de TransiRede in het teken van de brede welvaart.

Toekomstbeelden
Netwerkbijeenkomst
Online

16-03-22 | Rail Cargo | Webinar Crossing Borders

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands
Internationaal spoorgoederenvervoer
Webinar
Online

17-03-22 | Railforum | Webinar | Systemisch samenwerken, hoe staan we als sector opgesteld voor de toekomst?

Aangemaakt door: Railforum

De railsector met de huidige rolverdeling bestaat dit jaar 30 jaar en de ambities en kansen zijn groter dan ooit! De leden van Railforum willen de prestaties verder verbeteren en innovaties versnellen, ook om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Bij alle andere thema’s binnen het Railforum programma is een goed samenspel tussen mensen de belangrijkste voorwaarde om gezamenlijke doelen te bereiken. Dit jubileumjaar is een mooi moment om eens te bekijken hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen gaat en hoe we met elkaar staan opgesteld voor de toekomst. We verwachten dat er in het systeem verbeteringen mogelijk zijn. Daarom geven we hier in 2022 extra aandacht aan met workshops over systemisch samenwerken.

Webinar
Online

12-04-22 | Railforum | Ledenvergadering

Aangemaakt door: Railforum
Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.
Ledenvergadering
Besloten ledenvergadering
Utrecht