21-09-21 | Technische ontwikkelingen spoorsystemen in Europa

Aangemaakt door: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Wat zijn de belangrijkste drijfveren en hoe zorg je ervoor dat dit tot stand komt?

Op dinsdag 21 september organiseert de afdeling Railsystemen van KIVI (Koninklijk instituut Van Ingenieurs) de activiteit “Technische ontwikkelingen spoorsystemen in Europa” met presentaties door specialisten van een vervoerder (NS) en spoorbeheerder (ProRail).

De EU heeft in de ‘Single Basic Act’ de voortzetting van het Horizon 2020 programma voor de komende jaren vastgelegd. Voor 9 technologiegebieden (waaronder: rail, luchtvaart en gezondheidszorg) wordt beschreven welke de speerpunten zijn voor Europees gesubsidieerde innovatie en hoe die innovatie-impuls wordt georganiseerd via ‘Joint Undertakings’. Voor het spoor is dat ERJU (Europe’s Rail Joint Undertaking’) en bestaat uit twee onderdelen:

1) System Pillar: het uitzetten van de piketpaaltjes voor het toekomstige Europese spoorwegnet;
2) Innovation Pillar: organisatie van innovatieprojecten.

Het is de bedoeling dat in ERJU, beter dan bij diens voorloper Shift2Rail, goed rekening gehouden wordt met de wensen van de gebruikers, infra managers en vervoerders. Die hadden zich al eerder georganiseerd in de samenwerkingsverbanden RCA en OCORA om gebruikerseisen bespreekbaar te maken met instituten (ERA, EC) en industrie. Die voorbereidende werkzaamheden gaan de System Pillar voeden en de Europese innovatie inspanning meer in lijn brengen met de behoeften van de gebruikers.

In de bijeenkomst van 21 september, zullen Paul Hendriks (ProRail / RCA) en Jos Holtzer (NS / OCORA) het volgende vertellen:

Wat zijn de doelstellingen van de Europese commissie voor de ontwikkeling van de spoorinfrastructuur en hoe is e.e.a. georganiseerd?
Wat RCA respectievelijk OCORA zijn;
Hoe technologieontwikkeling zien als oplossing voor de trage totstandkoming van een interoperabel Europees spoorwegnet;
Wat ze intussen bereikt hebben;
En hoe ze de toekomst in ERJU voor zich zien.

Het laatste onderwerp biedt ook gelegenheid om een inkijkje te geven in de complexe Europese spoorsector en hoe infra managers en vervoerders daarin hun prioriteiten effectief op de agenda krijgen.

KIVI afdeling Railsystemen nodigt u van harte uit om inzicht te verkrijgen in deze mooie toepassingen!

(Voorlopig) tijdschema:

16:00 – 16:05 Begin webinar/inloop
16:05 – 16:10 Welkomstwoord door Maarten de Vries (KIVI Railsystemen)
16:10 – 16:55 Hoe technische innovatie Europees beleid realiseert: voorbeeld spoor – presentaties door Jos Holtzer (NS) en Paul Hendriks (ProRail)
16:55 – 17:25 Half uurtje voor vragen + uitloop
17:30 Afsluiting door Daan Verbruggen (KIVI Railsystemen)

Aan deelname aan deze activiteit zijn géén kosten verbonden, iedereen is van harte welkom.

Aanmelden via de KIVI-website

Na aanmelding worden de gegevens om in te loggen naar uw e-mailadres gestuurd.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan de Afdeling Railsystemen: railsystemen@kivi.nl met als onderwerp “Technische ontwikkelingen spoorsystemen in Europa”.

28-09-21 | VHS Lustrumsymposium: de digitale toekomst van de spoorsector

Aangemaakt door: VHS | Railprofessionals

VHS 70 jaar!

Op dinsdagmiddag 28 september organiseert VHS een symposium met een netwerkborrel. We vieren dan het veertiende lustrum van onze vereniging. Jij komt toch ook? Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Toekomstverkenner, futuroloog en trendwatcher Freija van Duijne trapt het symposium af. Zij werkte van 2005 tot en met 2016 voor diverse overheidsorganisaties. Tegenwoordig is Van Duijne zelfstandig adviseur. Zij laat in haar uiteenzetting haar licht schijnen over de digitale toekomst van de spoorsector.

Tijdens het rondetafelgesprek sluiten Arjen Boersma (ProRail directeur ICT), Ron Brouwer (Movares Manager Digitale Transitie), Geert van der Hoek (NS Chief Data Officer) en Annemarie Joosen (NS Resultaten Lead ComIT) aan. De middag wordt voorgezeten door Maarten van den Outenaar (NS Resultaten Lead DIA).

Het symposium wordt afgesloten met een netwerkborrel waar onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat kan worden.

DigitaliseringDuurzaamheidInnovatieNetwerkbijeenkomst
Symposium
Utrecht

03-10-21 | Railforum | Innovatie- en netwerklunch Connecting Europe Express

Aangemaakt door: Railforum

Op zondag 3 oktober komt rond 13.30 uur de speciale ‘Connecting Europe Express’ aan op Amsterdam Centraal Station. Deze trein rijdt in dit ‘European Year of rail’in 36 dagen door 26 landen. Graag heten wij de Europese delegatie van harte welkom met een innovatie- en netwerklunch

EuropaInnovatie
Netwerkbijeenkomst
Amsterdam

06-10-21 | Railforum | Online event over standaardisatie

Aangemaakt door: Railforum
Save the date!
Standaardisatie
Online

08-10-21 | Railforum | Congres PDOVS | E-hubs voor duurzame ov knooppunten

Aangemaakt door: Railforum

Het thema van het jaarlijkse congres van het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS) is e-hubs voor duurzame OV-knooppunten.

Door de elektrificatie van mobiliteit komen partijen bij elkaar die van origine niet met elkaar samen hoefden te werken en soms tegenstrijdige belangen betrokken.

Het doel van deze bijeenkomst is het verkrijgen van kennis over e-hubs, het inzien van het belang van e-hubs en inzicht krijgen in de uitdagingen en kansen. Daarnaast willen we acties zien om e-hubs versneld te realiseren. We brengen hobbels in beeld met mogelijke oplossingen, geven een doorkijk naar toekomstige mogelijkheden en vormen mogelijk al nieuwe coalities.

Duurzaamheid
Congres
Online

04-11-21 | Railforum | Week of international rail

Aangemaakt door: Railforum

Jaarlijks staat de eerste week van november in het teken van internationaal railvervoer. In dit speciale Europese jaar van het spoor pakken we eens extra uit. Verspreid over de hele week zijn er online (en hopelijk ook fysieke) events waar we elkaar inspireren tot het verbeteren van internationaal treinreizen. Omdat we alle Europeanen een veilig en duurzaam alternatief willenbieden voor de auto of vliegtuig. Zo dragen we bij aan het economisch herstel, leefbare en verbonden steden, een inclusieve samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

1 t/m 4 november 2021

Internationaal reizen
Nog nader te bepalen

07-12-21 | Railforum | Ledenvergadering met diner

Aangemaakt door: Railforum
Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.
Ledenvergadering
Besloten ledenvergadering
Nog nader te bepalen

26-01-22 | Railforum | Dag van de Light Rail 2022

Aangemaakt door: Railforum

Save the date!

Netwerkbijeenkomst
Nog nader te bepalen

14-02-22 | Railforum | Valentijnsontbijt | We ♥ Dutch Rail Design 2022

Aangemaakt door: Railforum
Save the date!
NetwerkbijeenkomstNetwerken
Netwerkbijeenkomst
Amersfoort