18-06-19 | Ontbijtseminar | Kwaliteit van spoorproducten is geen toeval!

Aangemaakt door: voestalpine Railpro

De ‘mazen’ van de kwaliteitsketen dichten; ben jij erbij op 18 juni?

Kwaliteitsborging van spoorproducten en dat door de gehele spoorketen heen. Een onderwerp dat haar aandacht verdient en dat geven we het. En wel op 18 juni 2019 tijdens het ontbijtseminar. Haak jij aan om hier je bijdrage aan te leveren? Zodat dit onderwerp leeft en we dit tot een hoger niveau kunnen brengen!

De juiste producten in de spoorbaan; dat is niet een zorg van de spooraannemer alleen. Voordat een product wordt ingebouwd, heeft het vaak al een lange weg afgelegd. Een onopgemerkte fout aan het begin, resulteert in grote herstelkosten aan het eind. Hoe richten we onze processen in dat fouten direct worden gesignaleerd en dus worden voorkomen? Namelijk – belandt een ‘verkeerd’ product in het spoor dan levert dit de gehele keten kopzorgen.

KennisKwaliteitsborgingNetwerkbijeenkomst
Seminar
Hilversum

18-06-19 | Railforum goes international

Aangemaakt door: Railforum

Samen met leden die wereldwijd zaken doen en in Europa actief zijn bij Shift2Rail en Unife organiseert Railforum een meeting over betere samenwerking in Europa en daarbuiten. We zoeken naar efficiëntere en effectievere aanpak van het groeiend aantal buitenlandse delegaties die onze spoorsector bezoeken. Hoe kunnen we dit beter organiseren en er meer rendement qua imago en/of werk uit halen? Daarnaast willen we meer invloed op Europees beleid en daarvoor een grotere inbreng in de diverse onderzoeksprogramma’s.

 

Netwerkbijeenkomst
Themabijeenkomst
Utrecht

19-06-19 | Workshop Het Masterplan | Meerjarenplan tot 2026 voor werken aan het spoor

Aangemaakt door: Railforum

Doel is om als betere, voorspelbare en betrouwbare opdrachtgever te functioneren. Er ligt al een eerste planning voor 2020-2023. De spreiding van het werk kan beter en in sectorbrede workshops werkt men in mei en juni aan pilots in Kennemerland. De ambitie vraagt immers ook aan andere partijen commitment om zich in te zetten voor een betere gezamenlijke meerjarenplanning. De spoorwereld is een ecosysteem, waarbij alle partijen een eigen rol spelen en kunnen bijdragen aan een betere balans. Over vertrouwen in de samenwerking is een aparte workshop op 20 juni en Railforum start na de zomer met ‘Ontregel het Spoor’ om de regeldruk te verlichten. Eind november is een symposium over railveiligheid. OP 19 juni kijken we vooral naar de maatgevende factoren in de planning en organisatie van alle werkzaamheden aan het spoor.

Netwerkbijeenkomst
Workshop
Utrecht

19-06-19 | IRSE Nederland bezoekt Schiphol

Aangemaakt door: IRSE Nederland

Schiphol en de luchtvaart zijn veel in het nieuws. Mag de luchthaven nog groeien in het kader van klimaatdoelstellingen, kan de KLM binnen Air France de Nederlandse belangen wel goed dienen? De lezing van Maurits Schaafsma gaat over de ontwikkeling van Schiphol in deze  context. Het gaat over de inpassing van Schiphol als AirportCity in de stedelijke omgeving; over het oplossen van capaciteitsknelpunten voor zowel vliegtuigen en passagiers als voor auto’s en openbaar vervoer. Graag gaat de spreker met IRSE nader in op de inpassing van Schiphol en haar toekomstplannen in het huidige en toekomstige spoorsysteem.

LET OP: Om een collega in staat te stellen om kennis te maken met de IRSE-NL bestaat er dit keer de mogelijkheid om er een mee te nemen. Geef de naam en het e-mail adres van de gast door per mail aan: events@IRSE.nl en een uitnodiging (ticket) wordt naar de gast gestuurd.

16:00 Ontvangst

16:30 Aanvang lezing met aansluitend borrel/netwerk gelegenheid

18:00 Einde

Via onderstaande link is de reisbeschrijving te vinden naar het Schipholgebouw.

https://www.schiphol.nl/nl/download/b2b/1492598893/9vcgFibAR2gckM2iykWqE.pdf

We hopen dat je komt!

Met vriendelijke groet,

IRSE Nederland

Internationaal reizen
NetwerkbijeenkomstPresentatie
Schiphol

20-06-19 | Railforum | Samenwerken in de railsector | wat leren we van 100+ jaar praktijkervaring?

Aangemaakt door: Railforum

Het samenwerken in de railsector kan beter! Dit komt in elk Railforum event aan de orde. Vijf ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen bij kennisdelen, contracten, allianties en raamovereenkomsten uit hun ProRail tijd met ons. Hoe kijken ze terug? Welke inzichten, kennis en leerervaringen zijn relevant voor de komende vijf tot tien jaar? Welke lessen leert ons dit voor de samenwerking tussen partijen en de prestaties van de huidige en toekomstige railinfrastructuur?

GovernanceNetwerkbijeenkomstSysteemintegratie
Themabijeenkomst
Utrecht

27-06-19 | Spoorcafé – Rail Cargo

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands

SAVE THE DATE!

Voor iedere bijeenkomst van het Spoorcafé wordt een gastspreker uitgenodigd die een actueel thema toelicht. Een veelvuldig terugkerend thema tijdens het Spoorcafé is welke mogelijkheden het spoorgoederenvervoer biedt voor de logistieke keten. Dit thema wordt telkens vanuit een ander perspectief belicht en richt zich op verschillende vervoersstromen.

Meer info treft u aan op de website van het voorlichtingsbureau Rail Cargo.

LogistiekSpoorgoederenvervoer
NetwerkbijeenkomstSeminar
Nog nader te bepalen

27-06-19 | Dag van de Rail

Aangemaakt door: Nederlands Instituut voor de Bouw

LocHal Tilburg 

Wat kunt ú doen om het spoor toekomstbestendig te maken?

Tijdens het volledig vernieuwde, interactieve programma van de Dag van de Rail krijgt u antwoord op alle vraagstukken die op uw pad komen bij de transitie van het spoor. Naast het hoofdprogramma kunt u in de middag kiezen uit 3 expertsessies waarin specifiek ingegaan wordt op vraagstukken die spelen omtrent: personenvervoer, stationslocaties en goederenvervoer.

Congres
Tilburg

04-07-19 | JV Borrel met Duitse collega’s, NS en ProRail

Aangemaakt door: Jonge Veranderaars

Ontmoet collega’s uit Duitsland die hier een paar dagen zijn voor een studiereis. Een mooi moment voor inspiratie en actie.

Utrecht

11-07-19 | Summer Challenge Finale Pitch

Aangemaakt door: Jonge Veranderaars

Zie alle finalisten van de Summer Challenge 2019 in actie

PresentatieThemabijeenkomstYoung Professionals
Utrecht

30-08-19 | JV Beachborrel

Aangemaakt door: Jonge Veranderaars
ThemabijeenkomstYoung Professionals
Utrecht