24-05-22 | SpoorPro Seminar: Investeringen in Spoorinfrastructuur

Aangemaakt door: ProMedia Group

Bent u benieuwd naar hoe bepaald wordt waar investeringen in spoorinfrastructuur heen gaan? En wilt u graag in gesprek met andere overheden, de spoorsector, wetenschap en andere betrokkenen bij dit belangrijke thema?

Op 24 mei organiseren we het SpoorPro Seminar met als thema Investeringen in Spoorinfrastructuur’ in de Eenhoorn Amersfoort.

InfraInvesteringenSpoorinfrastructuurToekomstbeelden
NetwerkbijeenkomstSeminar
Amersfoort

31-05-22 | The GAME; the Great Asset Management Experience

Aangemaakt door: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

De NVDO en Mainnovation presenteren een unieke teambuildingsactiviteit: the Great Asset Management Experience, oftewel the GAME. Op 31 mei en/of op 15 september kun je als team meedoen aan deze interactieve Maintenance en Asset Management-dag. In één dag krijg je volgens het principe ‘learning-by-doing’ veel nieuwe inzichten en leer je om met een andere blik naar Asset Management te kijken.

31-05-22 | Treinen ontwerpen

Aangemaakt door: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Vindt u ook dat Nederland de mooiste treinen heeft? Het is het resultaat van de samenwerking tussen productformule managers, ontwerpers en technici. Dit voorjaar heeft Niels Greif, de nestor van NS Design en als industrieel ontwerper betrokken geweest bij alle materieel projecten van NS tussen 1970 en 2015, een boek hierover gepresenteerd. In dat boek gaat hij in op de betekenis van het ontwerpen van treinen.

Als afdeling Rail zijn we blij en trots dat Niels zijn verhaal wil vertellen. Dat verhaal willen we omlijsten met een inleiding over productmanagement bij NS en de rol van de ingenieurs bij het ontwerp en de bouw van nieuwe treinen.

HistorieRijdend materieel
NetwerkbijeenkomstPresentatieThemabijeenkomst
Utrecht

08-06-22 | Railforum | Spoortrillingen in het Railcenter en het Railcafé

Aangemaakt door: Railforum

Railvervoer is een zeer duurzame modaliteit. Helaas veroorzaakt het soms, vooral in stedelijk gebied, hinderlijk geluid en trillingen. Voor geluid zijn normen, wetgeving en tal van oplossingen mogelijk. Voor trillingshinder zoeken we nog naar de beste meet- en rekenmethodes en de beste maatregelen om spoortrillingen te voorspellen en te voorkomen. Ook voor eventuele wetgeving is het belangrijk dat we meer uniform meten en rekenen.

Om kennis op te doen en om meer innovaties te realiseren om spoortrillingen te beperken is er de ‘innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen’. Deze bespraken we met elkaar op 10 februari tijdens een online Meetup. We delen deze keer met elkaar waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we heen gaan met betrekking tot rekenen en meten. Daarnaast praten we je bij over de stand van zaken, wisselen we kennis en ervaringen uit en zijn er enkele inspirerende pitches. Na afloop is er een netwerkborrel, gecombineerd met het Railcafé waar we ook andere collega’s uit de railsector verwachten.

Geluid en trillingen
Netwerkbijeenkomst
Amersfoort

09-06-22 | ISO 55000 in één dag!

Aangemaakt door: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

De NVDO cursus “ISO 55000 in één dag!” geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55.000 serie en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakgebied van Asset Management, met als doel de norm te verduidelijken.

10-06-22 | 10 juni: Maintenance Webinar Inspecteren met CROW-CUR 117:2020

Aangemaakt door: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

Het inspecteren van kunstwerken kan op allerlei verschillende manieren met een verscheidenheid aan doelen. De CUR117 biedt de kaders en richtlijnen en zorgt voor uniformiteit. Aan de hand van de CUR117 kan worden bepaald welk type inspectie wordt uitgevoerd, wat daarvan de resultaten moeten zijn en hoe dat wordt gerapporteerd. De grote verschillen in inschrijvingen moeten daarmee verleden tijd zijn.

Aan de hand van de handboeken leren de inspecteurs per materiaaltype wat de eigenschappen van het materiaal en constructieonderdelen zijn, wat de veel voorkomende schades en risico’s zijn en op welke wijze dit onderzocht kan worden.

Tijdens dit bijzondere webinar bespreken we:

  • Het belang van de CUR117
  • Hoe je inspecteert aan de hand van de CUR117
  • De verschillende materialen
    • Beton
    • Hout
    • Staal

Spreker
Emile Hoogterp
Emile is circa 20 jaar actief in de inspectiewereld. Hij is directeur bij Ingenieursbureau Westenberg, welke jaarlijks circa 15.000 kunstwerken inspecteert voor beheerders in Nederland en België. Hij heeft meegeschreven aan de NEN2767 en de CROW-CUR117 en is voorzitter beheersystematiek civiele constructies. Daarnaast is hij in diverse werkgroepen actief, waaronder het NVDO inspectieplatform en raad van advies bij de bruggenstichting. Vanwege zijn ruime ervaring met diverse overheden, kan hij goed inschatten welke beheerder wat nodig heeft en daarmee een juist advies geven voor het inspectietype. Vanwege zijn ruime inspectie-ervaring weet hij ook precies waar de pijnpunten per materiaal of constructie liggen.

13-06-22 | Railforum | Wat betekent betalen naar gebruik voor de railsector?

Aangemaakt door: Railforum

Voor een treinkaartje van A naar B betalen we een vast bedrag, net als voor een vliegticket. Als we de daadwerkelijke kosten voor een autorit van A naar B willen weten, dan wordt het een stuk complexer. Vanaf 2030 voert de overheid rekeningrijden in, oftewel betalen naar gebruik voor de auto. Welke effecten kan dit hebben voor de railsector en hoe kunnen we hierop inspelen? Interessant om verder te verkennen…

Supply Value doet onderzoek naar deze ontwikkeling en deelt de laatste stand van zaken over rekeningrijden. NS geeft inzicht in pricing; hoe verwachten zij dat reizigers zullen gaan reageren? Tenslotte presenteert de ANWB een onderzoek over dit onderwerp; hoe denkt de consument over betalen naar gebruik?

Kortom, vanuit verschillende perspectieven geven sprekers presentaties over rekeningrijden en betalen naar gebruik. Daarnaast is er ruim tijd voor jouw inbreng en ideeën. Praat mee over deze interessante thema’s tijdens deze online Meetup! We hopen je te verwelkomen op dit online evenement om deze onderwerpen verder te verkennen. Jouw invloed, kennis, ervaringen en ideeën zijn daarbij zeer waardevol.

Rekeningrijden
Meetup
Online

16-06-22 | 16 juni: Maintenance Webinar Energie-efficiency en Goed Leiderschap in Asset Management

Aangemaakt door: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

Donderdag 16 juni, 12.55-14.00 uur

Wat heeft een goed leider in Asset Management met energie-efficiency te maken, wat kan hij of zij hieraan bijdragen of zelfs het voortouw nemen?

Een goed Leider in Asset Management heeft te maken met energie-efficiency vanwege de klimaatverandering, de toenemende luchtvervuiling, veranderende wet- en regelgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de continue verbetering van het bedrijfsresultaat. Zo hebben bedrijven met een energieverbruik groter dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) volgens de Wet Milieubeheer een energiebesparings- en informatieplicht om maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Een goed Leider in Asset Management kan aan energie-efficiency bijdragen en daarin zelfs het voortouw nemen, door het ontwikkelen van een visie daarop en deze te vertalen naar duurzame maatregelen, die vervolgens worden gemonitord en bijgestuurd. Een veel gebruikte strategie in de vorm van een stappenplan daarvoor is Trias Energetica.

17-06-22 | NVBS | De spoorlijn Mechelen-Terneuzen

Aangemaakt door: NVBS

Presentatie bij de NVBS-afdeling Zuid-Limburg in Heerlen. Presentatie door Frits van Buren over de geschiedenis van de Société Anonyme du Chemin de Fer international de Malines à Terneuzen (MT). Hij bespreekt ook de plannen voor het aanleggen van een spoorlijn Terneuzen – Zelzate via de oostelijke kanaaloever.

HistorieInternationaal spoorgoederenvervoer
Presentatie
Heerlen

21-06-22 | RailTech Europe 2022

Aangemaakt door: ProMedia Group

Op 21- 23 juni, komt de Europese spoorsector bij elkaar in Jaarbeurs Utrecht, voor de expo en conferenties van RailTech Europe 2022.

De thema’s die centraal staan op RailTech Europe 2022 zijn:

21 juni: De digitale spoorweg
22 juni: Spoor weerbaarheid & duurzaamheid
23 juni: Internationale langeafstandstreinverbindingen

CapaciteitDienstregelingenDigitaliseringDuurzaamheidERTMSEuropaExportGebiedsontwikkelingGeluid en trillingenGovernanceHogesnelheidstreinenInfraInnovatieInternationaal spoorgoederenvervoerResilience
BeursCongresNetwerkbijeenkomstWorkshop
Utrecht