26-09-23 | Railforum | Meetup | Update Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen

Aangemaakt door: Railforum

In 2021 startte de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen (IBS). Opdrachtgever voor dit 4-jarig onderzoekstraject naar spoortrillingen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met een budget van 20 miljoen euro doet ProRail samen met TU Delft, Deltares en TNO fundamenteel onderzoek om te begrijpen in welke situaties trillingen ontstaan. Ook voert ProRail pilots/praktijkproeven uit om te onderzoeken hoe spoortrillingen beperkt en verminderd kunnen worden. Hierbij betrekt ProRail zowel de infra als het materieel. Het betreft data-analyses, simulaties, pilots bij onderhoud en innovatie pilots. De status van de onderzoeken worden door o.a. Rinka van Dommelen van ProRail toegelicht in deze online Meetup.

Geluid en trillingen
Meetup
Online

27-09-23 | Railforum | Monitoring van reizigers bij mainports, van Schiphol tot Utrecht Centraal

Aangemaakt door: Railforum

Drukte op stations is van alle tijden en wordt een steeds belangrijker onderwerp. Hoe maken Schiphol en ProRail de passagiersstromen inzichtelijk zodat de doorstroming soepel en veilig verloopt? Schiphol en ProRail gebruiken hiervoor verschillende technologieën die door respectievelijk T-Systems en Siemens geleverd worden.

Hoe werkt dit en wat is het verschil tussen benutten van voorspellende en real-time data? We horen wat integraliteit betekent en waarom dat belangrijk is. Welke data heeft ProRail tot haar beschikking op treinstations en wat gebeurt hiermee? Samen bespreken we wat de kansen en bedreigingen zijn in het gebruik van deze data en wat de reiziger daar van merkt.

MaaS
Themabijeenkomst
Utrecht

09-10-23 | Railforum | Golfmiddag en -clinic

Aangemaakt door: Railforum

Save the date!

Nieuwveen

11-10-23 | Railforum | Reduceren geluid en trillingen van railvervoer | betere interactie infra en materieel

Aangemaakt door: Railforum

Dit is een gezamenlijk event van de kenniskringen Materieelonderhoud en Geluid en Trillingen. Doel is het verder reduceren van geluid en trillingen, veroorzaakt door railvervoer. Dit doen we om slijtage en dus kosten te besparen en overlast te beperken.

Er is aandacht voor de infrastructuur en het materieel van nu en in de toekomst.

Geluid en trillingenMaterieelonderhoud
Themabijeenkomst
Utrecht

02-11-23 | Railforum | Samen op het spoor: goederen en personenvervoer

Aangemaakt door: Railforum

Save the date!

06-11-23 | Railforum | Week of International rail 6 t/m 9 november 2023

Aangemaakt door: Railforum

Save the dates! Diverse meetups worden gepland in deze week.

15-11-23 | Railforum | Kenniskring Systeemintegratie | Patronen, handvatten en intervisie

Aangemaakt door: Railforum

Tijdens dit seminar van de Railforum Kenniskring Systeemintegratie staat delen van kennis en ervaringen centraal. We vertalen de 10 patronen van de promovendi van UTwente naar onze praktijk van alle dag.

Systeemintegratie
Themabijeenkomst
Utrecht

29-11-23 | Railforum | 7e Railcafé i.s.m. Railcenter

Aangemaakt door: Railforum

Tijdens deze drukbezochte, gezellige netwerkborrel ontmoet je vakcollega’s, wissel je nieuwe ideeën uit en kom je samen tot nieuwe inzichten.

Voorafgaand aan de netwerkborrel is er een themasessie “Gezamenlijk nieuwe collega’s werven”.

NetwerkbijeenkomstNetwerken
Amersfoort

06-12-23 | Railforum | Open toegang en stelselmanagement ism Berenschot

Aangemaakt door: Railforum

Save the date!

07-12-23 | Spoorcafé

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands

Op 7 december 2023 houdt Rail Cargo Information Netherlands het laatste Spoorcafé van dit jaar. Meer informatie en aanmelden kan via www.railcargo.nl

EuropaGoederenvervoerInternationaal spoorgoederenvervoerLogistiekNetwerkenOntwikkelingOverigPolitiekSpoorgoederenvervoerSpoorinfrastructuurStandaardisatie
Netwerkbijeenkomst
Nederland