20-04-21 | Railforum | Meetup | Successen voor behoud van tevreden reizigers

Aangemaakt door: Railforum

Als corona maatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn, willen we graag dat onze reizigers zich bij ons weer veilig en comfortabel voelen. Op diverse plaatsen testen we hoe we het gevoel van drukte kunnen verminderen en de beleving van hygiëne kunnen vergroten. We zien proeven met drukte-indicatoren, stickers, speciale anti bacteriële folie e.d.

Vakcollega’s delen op 20 april hun kennis, successen en ervaringen. In deelsessies praten we door over hoe we beter kunnen samenwerken om onze reizigers, ook na Covid, een comfortabele reis te bieden.

Meetup
Online

21-04-21 | Railforum | Meetup | Hoe beïnvloeden we de nieuwe Europese en wereldwijde standaarden?

Aangemaakt door: Railforum

Internationale standaarden en normen hebben steeds meer invloed op ons werk in de railsector. Vaak zijn ze nuttig en nodig, maar soms maken ze ons werk bijna onmogelijk of onnodig duur. Het is daarom van groot belang dat we, gezamenlijk vanuit Nederland, zicht er op hebben en invloed uitoefenen op nieuw te formuleren standaarden of normen. Dit kan via bestaande normcommissies en door actief met elkaar kennis en ervaringen te delen.

Op 21 april behandelen we twee concrete cases, over depotvoeding en treinmodernisering en de Europese brandveiligheidseisen. Hiermee willen we laten zien hoe groot onze gezamenlijke belangen zijn en dat invloed nemen loont.

Standaardisatie
Meetup
Online

22-04-21 | Railforum | When Science Meets Practice | Zo kiest men in Europa vaker de trein!

Aangemaakt door: Railforum

Samen met wetenschappers organiseert Railforum regelmatig een ‘When Science Meets Practice’. Hier wisselen studenten, wetenschappers en professionals uit de sector hun kennis en ervaringen uit. Hiermee willen we elkaar inspireren met nieuwe inzichten, betere oplossingen voor de praktijk vinden of nieuwe onderzoeksvragen benoemen. Op 22 april wisselen we online kennis en ervaringen uit over hoe we het ontwerp en de dienstverlening van Europese treindiensten beter kunnen vormgeven. Aanleiding voor dit thema is enerzijds beide afstudeerstudies, anderzijds het ‘European Year of Rail’.

Meld je aan als je hier kennis en ervaringen over wilt delen!

EuropaToekomstbeelden
Online

20-05-21 | Railforum | Meetup | Slimmer naar meer internationale treinverbindingen

Aangemaakt door: Railforum

Internationale treinreizen zijn in opkomst, zeker als een duurzaam alternatief voor korte afstandsvluchten. De vraag naar internationale treintickets neemt toe en diverse Europese spoorwegmaatschappijen (her)introduceren verbindingen, ook per nachttrein.

In deze Meetup bespreken we hoe we slimmer, en dus sneller, internationale treinverbindingen vanuit Nederland kunnen realiseren. Het gaat dan om het slimmer benutten van bestaande infrastructuur, aanleg van nieuwe verbindingen en de condities om het betaalbaar te maken.

GovernanceToekomstbeelden
Online

27-05-21 | Railforum | Meetup | Regie op assets, route naar ISO 55001

Aangemaakt door: Railforum
Save the date!
Meetup
Online

03-06-21 | Railforum | Ledenvergadering

Aangemaakt door: Railforum
Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.
Ledenvergadering
Besloten ledenvergadering
DigitaalHuizen

06-10-21 | Railforum | Online event over standaardisatie

Aangemaakt door: Railforum
Save the date!
Standaardisatie
Online

08-10-21 | Railforum | Congres PDOVS over duurzame innovaties

Aangemaakt door: Railforum

Het jaarlijkse congres van het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS) gaat in 2021 over innovaties.

Programma volgt deze zomer.

Duurzaamheid
Congres
Online

04-11-21 | Railforum | Week of international rail

Aangemaakt door: Railforum

Jaarlijks staat de eerste week van november in het teken van internationaal railvervoer. In dit speciale Europese jaar van het spoor pakken we eens extra uit. Verspreid over de hele week zijn er online (en hopelijk ook fysieke) events waar we elkaar inspireren tot het verbeteren van internationaal treinreizen. Omdat we alle Europeanen een veilig en duurzaam alternatief willenbieden voor de auto of vliegtuig. Zo dragen we bij aan het economisch herstel, leefbare en verbonden steden, een inclusieve samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

1 t/m 4 november 2021

Internationaal reizen
Nog nader te bepalen

07-12-21 | Railforum | Ledenvergadering met diner

Aangemaakt door: Railforum
Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.
Ledenvergadering
Besloten ledenvergadering
Nog nader te bepalen