26-10-19 | Hoe ontstaat een dienstregeling?

Aangemaakt door: NVBS

Presentatie door Maurits van Witsen (was als hoofd planning bij NS een van de drijvende krachten achter het knooppuntenmodel Spoorslag ’70) en professor Lex Schrijver (heeft onderzoek gedaan naar het modelleren van wensen en eisen voor dienstregelingontwerp). Hun lezingen beginnen zaterdag 26 oktober om 13.00 uur in NVBS Centraal naast station Amersfoort. Toegang vanaf 12.00 uur. Toegang is gratis. Ook niet-NVBS-leden zijn van harte welkom.

Dienstregelingen
Presentatie
Amersfoort

30-10-19 | SpoorPro Seminar: Trillingen en Geluid

Aangemaakt door: ProMedia Group

De komende jaren zal het aantal reizigers- en goederentreinen naar verwachting flink stijgen. Het treinverkeer kan voor de omgeving geluids- en trillingsoverlast veroorzaken. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende aspecten. Het kan aan het type trein, de wagons of de belading liggen of aan de staat van het spooronderhoud. Ook kan bodemgesteldheid of het type woning naast het spoor een rol spelen.

Tijdens dit SpoorPro Seminar gaan diverse experts in op het beleid van de Nederlandse overheid en de spoorsector om trillingen- en geluidsoverlast tegen te gaan. Ook is er aandacht voor de nieuwste technologieën die overlast van treinverkeer kunnen reduceren.

DuurzaamheidGovernanceInnovatieKennisKwaliteitsborgingLight RailNetwerkbijeenkomstNetwerkenOntwikkelingOverigPolitiekReisbelevingReizigersgelukSpoorwegbeveiligingStedelijke RailToekomstbeelden
MasterclassNetwerkbijeenkomstSeminarSymposium
Amersfoort

06-11-19 | Besloten branchebijeenkomst over (bijna-)aanrijdingen

Aangemaakt door: Stichting railAlert

De Stichting railAlert houdt op 6 november een branchebijeenkomst (alleen op uitnodiging) over hoe we als betrokkenen de meldingen over de (bijna-) aanrijdingen, waarover de organisatie in augustus naar buiten trad, moeten duiden. Op de in augustus gestelde vraag wat mogelijk de oorzaken zouden kunnen zijn van dit gestegen aantal meldingen, heeft railAlert meer dan 150 inhoudelijke reacties mogen ontvangen.

Tijdens deze bijeenkomst op 6 november staan vragen centraal, waaronder: zijn dit alle meldingen, is alleen het aantal meldingen toegenomen (en niet het aantal incidenten) en zijn het structurele oorzaken die aan het gestegen aantal gemelde incidenten ten grondslag liggen? Het doel is samen met de aanwezigen tot een goede analyse te komen.

Deelname is (na uitnodiging) gratis.

Plaats van handeling: Railcenter, Soesterweg 244, Amersfoort.

Veiligheid
Themabijeenkomst
Amersfoort

19-11-19 | Ontbijtseminar | Wisseltechnologie

Aangemaakt door: voestalpine Railpro

Programma

Wisseltechnologie

We starten om 8.00 uur met een ontbijt en sluiten af rond 11.30 uur.

Locatie

voestalpine Railpro BV
Nieuwe Crailoseweg 8, 1222 AB Hilversum

Wissels
NetwerkbijeenkomstSeminar
Hilversum

20-11-19 | Spoorcafé – Rail Cargo

Aangemaakt door: Rail Cargo information Netherlands

SAVE THE DATE!

Voor iedere bijeenkomst van het Spoorcafé wordt een gastspreker uitgenodigd die een actueel thema toelicht. Een veelvuldig terugkerend thema tijdens het Spoorcafé is welke mogelijkheden het spoorgoederenvervoer biedt voor de logistieke keten. Dit thema wordt telkens vanuit een ander perspectief belicht en richt zich op verschillende vervoersstromen.

Meer info treft u aan op de website van het voorlichtingsbureau Rail Cargo.

LogistiekSpoorgoederenvervoer
NetwerkbijeenkomstSeminar
Nog nader te bepalen

20-11-19 | Railforum | Symposium duurzamer ov en spoor, het volgende station!

Aangemaakt door: Railforum

Dit symposium gaat over de acties die in de openbaar vervoer en spoorsector nodig zijn om de uitstoot van CO2 terug te brengen naar nul. We bespreken de resultaten die al zijn gerealiseerd en kijken verder vooruit. Wat zijn de nieuwe uitdagingen en hoe en waar kunnen we de grootste slagen maken?

 

Duurzaamheid
Symposium
Driebergen

20-11-19 | Bovenleiding in Nederland

Aangemaakt door: NVBS

Van puddingen, portalen en perikelen. Presentatie over de elektrificatie van het Nederlandse spoorwegnet vanaf 1924. Bijeenkomst van de NVBS-afdeling Rijnland in Voorschoten, ook toegankelijk voor niet-leden (toegang 3,50).

Elektrificatie
Presentatie
Voorschoten

27-11-19 | Railforum | Symposium De toekomst van onze treinbeveiliging

Aangemaakt door: Railforum

Dit symposium gaat over de principes van treinbeveiliging, de functies en functievervullers. Daarnaast kijken we naar nieuwe ontwikkelingen zoals ERTMS, cybersecurity en Europese wet- en regelgeving. Ook voeren we de discussie of er acceptabele risico’s te benoemen zijn. Lieuwe Zigterman neemt na 41 jaar afscheid en geeft ons graag nog wat handreikingen mee.

Veiligheid
Symposium
Amersfoort

28-11-19 | OV Diner – De visionairs aan het woord

Aangemaakt door: Jonge Veranderaars
NetwerkbijeenkomstPresentatieSeminarSymposiumYoung Professionals
Utrecht

03-12-19 | Railforum | Effecten rolverdelingen op test- en proefbedrijf (Kenniskring Systeemintegratie)

Aangemaakt door: Railforum

Deze workshop gaat over hoe we tot effectieve invulling van test- en proefbedrijf kunnen komen. We horen van drie railprojecten de ervaringen tijdens de test- en proefbedrijven. We letten daarbij vooral op de verschillen in rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In Delft, Amsterdam en Utrecht liggen de verschillende verantwoordelijkheden immers bij andere partijen. We zoeken met behulp van casussen naar de ideale mix van verantwoordelijkheden bij de diverse partijen. Doel is om tot betere systeemintegratie te komen.

Systeemintegratie
NetwerkbijeenkomstWorkshop
Utrecht